Co to jest BDSM ? Co oznacza skrót BDSM?

BDSM to skrót pochodzący od słów „związanie” i „dyscyplina” (ang. bondage & discipline, B&D), „dominacja” i „uległość” (ang.domination & submission, D&s, D/s) sadyzm i masochizm (ang. sadism & masochism, S&M). Kojarzy się z szeroką formą działań i relacji międzyludzkich, które w większości przypadków nie są ogólną praktyką w relacjach seksualnych. Poza zachowaniami z obszaru dominacji, wiązania, dyscypliny, kar, niewoli, fetyszyzmu znajdują się też  te dotyczące pełnego wachlarza osobowości i interakcji seksualnej. Pomimo, że niektóre poczynania mają formę przymusu, BDSM nie jest formą molestowania seksualnego. Wszelkie interakcje odbywają się za zgodą zaangażowanych partnerów. Działania i relacje w kontekście BDSM charakteryzuje fakt, że uczestnicy zazwyczaj dzielą się na osoby dominujące i uległe lub sadystyczne i masochistyczne. Poszczególne osoby najczęściej stale zajmują określoną pozycję. Istnieje również możliwość zamiany ról w zależności od sytuacji i preferencji osoby takie to switche. Pary związane z BDSM określa się jako klimatyczne, natomiast osoby lub pary które nie praktykują tej formy interakcji międzyludzkich określa się jako waniliowe. W waniliowych związkach ból budzi sprzeciw, a chęć przejęcia kontroli bunt i odrazę. Klimatyczne podnoszą zadawanie cierpienia, grę w uległość i dominację do rangi wyższego stopnia wtajemniczenia. Klimatyczni, to ci ze świata BDSM. Waniliowi to cała reszta społeczeństwa.

Czym w takim razie jest BDSM? - Częścią życia, filozofią, zabawą, wyższą formą miłości, której nie sposób wyrazić słowami, więc angażuje się w nią ciało, spełnianiem fantazji erotycznych, odchyleniem od normy? Waniliowi oddają się ryzykownym zabawom o erotycznym charakterze w wielu różnych konfiguracjach, a swoje spotkania nazywają sesjami lub scenami w których występują odpowiednie praktyki. Przed każdą sesją ustalane są reguły gry. Wszystko zaczynając od wyzwisk po uderzenia pejczem odbywa się za obopólną zgodą. Furtką bezpieczeństwa jest specjalne hasło lub gest. BDSM to przełamywanie obowiązujących w społeczeństwie norm i zasad. Totalne podporządkowanie jednej osoby drugiej we wszystkich aspektach życia  lub tylko gra erotyczna. Przyjemność oparta na zadawaniu i przyjmowaniu bólu. Wbrew pozorom jednak, takie relacje nie sprowadzają się jedynie do praktyk seksualnych i sprawiania sobie przyjemności lub bólu. Taki typ relacji często charakteryzuje się z głębszym zaufaniem i uzależnieniem emocjonalnym niż w przypadku związków partnerskich lub małżeńskich. Osoby klimatyczne budują związki, w których jedna ze stron realizuje swoją potrzebę uległości, oddawania kontroli nad sobą, odbierania bólu, a druga – potrzebę dominacji, brania odpowiedzialności za drugą osobę, zadawania bólu. Podczas sesji BDSM obowiązuje zasada: bezpiecznie, z rozsądkiem, za zgodą obydwu partnerów.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie fragmentu lub całości artykułu bez zgody autora zabronione.