Przyjmowane role w BDSM - do której należysz?

Przyjmowane role w bdsm

Pan, Dom, Domin, Dominant -  panujący mężczyzna, osoba która kontroluje sesję BDSM. Pan wykorzystuje swoje atrybuty aby sprawować całkowitą kontrolę nad swoim niewolnikiem lub niewolnicą. Celem domina jest osiągniecie satysfakcji i przyjemności seksualnej poprzez kontrolę nad drugą osobą.

Pani, Domme, Dominatrix, Domina – panująca kobieta. Jak wyżej.

Master -  mężczyzna panujący posiadający osoba uległą na stałe nie tylko podczas sesji BDSM. Ma większy zakres kontroli osoby uległej niż dom.

Mistress -  panująca kobieta będąca w posiadaniu niewolnika lub niewolników na stałe. Posiada większy zakres władzy i  kontroli niż domina.

Masochista  - osoba odczuwająca rozkosz seskualną pod wpływem bólu fizycznego lub psychicznego, zadawanego przez partnera seksualnego. Osoby takie mają  często bardzo przesunięty próg bólu.

Slave – niewolnik, niewolnica. W praktykach BDSM osoba która pozostaje w całkowitej zależności i władzy swojego pana lub pani. Zależność ta możne być czasowa tylko podczas sceny/sesji BDSM lub stała np. niewolnik pozostaje we władzy swojego mastera na stałe w każdej dziedzinie życia.

Mentor – słownik definiuje mentora jako osobę która uczy,  daje pomoc i radę mniej doświadczonym jak również młodszym osobom.  Mentor to zaufany doradca, nauczyciel, przewodnik a najlepiej osoba która posiada wszystkie te cechy. W odniesieniu do BDSM mentor to osoba, która posiada wiedzę i doświadczenie w praktykach BDSM, jak również potrafi w sposób przystępny tę wiedzę przekazać drugiej osobie. Mentor to człowiek który uczy jak dominować nad inną osoba i jak poddawać się władzy swojego pana.